Zasedání řídící skupiny projektu INVOLVE - 10. a 11. 7. 2012, Livorno, Itálie

Italský partner
projektu INVOLVE, ATL (Livorno Transport Operator) pořádal ve dnech 10. a 11. července
2012 v Livornu schůzku Řídící skupiny projektu. Pracovní setkání bylo
zaměřeno na přípravu transferu ověřených a vyzkoušených postupů
v managementu dopravy ve městech. Městská část Praha 9 se zaměřila
především na spolupráci s italskými partnery a jejich akce na podporu
bezpečnosti dětí a mládeže v dopravním provozu města, zejména bezpečnost
v blízkosti škol a dětských hřišť a propagaci využívání veřejné dopravy na
území města. Spolupráci navázali zástupci Městské části s pracovníky
organizace CENTRO z Birminghamu, kteří Prahu 9 navštívili již
v květnu a společně se zabývají možnostmi zapojení privátního sektoru do
managementu a řešení mobility a otázkou záchytných parkovišť, navazujících na
veřejnou dopravu. Info points (informační místa) poskytující aktuální informace
o dopravě pak Městská část projedná s vedením řecké Soluně.