Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 5.11.2012