Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 31.10.2011