Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 21.11.2011