Zápis z jednání rozpočtové komise ze dne 10.3.2014