Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 9.3.2011