Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 9.11.2011