Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 9.10.2013