Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 3.4.2013