Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 27.2.2013