Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 26.4.2013