Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 20.6.2012