Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 19.9.2012