Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 19.1.2011