Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 17.7.2013