Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 15.9.2014