Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 14.3.2012