Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 13.4.2011