Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 13.11.2013