Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 12.10.2011