Zápis z jednání komise pro digitalizaci ze dne 23.1.2019