Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 5. 3. 2019