Základní koncept akce Mikroklima

Pojmem „mikroklima“ je myšleno prostředí, v němž bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života. Na této myšlence je založen celý projekt, který vytváří protiváhu a doplňuje klasickou výuku školních dětí a mládeže.

Velké množství poskytovaných informací, často nedostatečně odborně podložených, působí na většinu lidí a zejména i na děti ve svém důsledku negativně. Ekologická výchova se stala součásti výuky, děti a mladí lidé toho o ekologii dost ví. Velmi dobře vědí, že popelnice žluté barvy je určena pro plasty, stromy ve městě mají řadu užitečných funkcí a že automobilová doprava zhoršuje kvalitu ovzduší. Tyto znalosti a vědomosti však často nejsou promítnuty do postojů dětí, nemají své znalosti svázané s vlastním životem.

Mikroklima se na území Prahy 9 koná již od roku 2003, přičemž základní a střední školy mají o účast na tomto projektu velký zájem. Akce Mikroklima se postupně stala tradicí a trvalou součástí veřejného života na Praze 9.

Mikroklima  je otevřený, osvětově vzdělávací projekt. Svým charakterem vybočuje z běžného rámce ekologické osvěty. Nabízí ekologické informace přátelským, hravým a neformálním způsobem. Mikroklima nabízí aktuální environmentální témata svázaná s lokalitou Prahy 9. 

Pro každý ročník jsme vybrali hlavní téma, ke kterému se pak vztahovaly konkrétní environmentální okruhy. Mezi hlavní téma patřily Odpady, Kvalita ovzduší, Biodiverzita, Brownfields, Šetrná doprava, Význam a ochrana zeleně ve městě, ....

Ing. Dana Balcarová – autorka projektu Mikroklima