Žádost o zpřístupnění informací týkajících se implementace GDPR na ÚMČ Praha 9