Žádost o zaslání opisu vydaného Územního rozhodnutí k projektu "Duo Rokytka" realizovaného splečností Crescon, a.s., na pozemku p.č. 437/1 v k .ú. Vysočany