Žádost o poskytnutí stavebních povolení či souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru u staveb, které dosud nebyly postaveny či dokončeny na parcelách 904/1, 904/2, 905, 906, 908, 909, 910, 911/2, 911/10, 912/1, vše v k ú. Vysočany