Žádost o poskytnutí kopií všech platných rozhodnutí o povolení připojení pozemků parc. č. 159/1, 159/2, 159/3 a 159/4, k.ú. Prosek, na komunikaci NN1922 (parc.č. 1130/1, k.ú. Prosek),