Žádost o poskytnutí kopií nájemních smluv na pozemky, které pronajímá MČ Praha 9 v k. ú. Vysočany, vč. pronájmu pozemku parc. č. 1406/1 v k. ú. Vysočany