Žádost o poskytnutí kopií nájemních či jiných smluv a všech jejich případných dodatků týkajících se pronájmu reklamních zařízení na území MČ Praha 9