Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy nebo všech nájemních smluv vztahujících se k nemovitosti (pozemek parc. č. 78/1 a č. 79 v obci Praha, k.ú. Prosek) ve správě MČ Praha 9