Žádost o poskytnutí informací – zaslání kopie rozhodnutí odboru dopravy č.j. MČP09 134606/2020