Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných stavebním úřadem za období od 1. 7. 2021 až 30. 9. 2021