Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydaných ÚMČ Praha 9 v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.