Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k pozemkům parc. č. 496/13, 496/14, 496/159, 496/160, 496/170, 496/37, 496/87,496/88, 496/89, 496/90, 496/91, k.ú. Střížkov