Žádost o poskytnutí informací ve věci - zaslání všech rozhodnutí, vydaných OVÚR ÚMČ Praha 9, týkajících se pozemků parc. č. 1207/62 a 1207/63 a stavby na nich, v k. ú. Vysočany, Praha 9