Žádost o poskytnutí informací ve věci uplatnění práv účastníka řízení