Žádost o poskytnutí informací ve věci kulturních akcí a počtu obyvatel MČ Praha 9