Žádost o poskytnutí informací ve věci finančního daru společností Central Group, a. s. doručený na MČ Praha 9 dne 4. 6. 2018