Žádost o poskytnutí informací týkajících se vysázených stromů MČ Praha 9, veřejných herních ploch ve správě MČ Praha 9 a finančních prostředků k realizaci participačních projektů.