Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 145/2 v k. ú. Hrdlořezy