Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 2097 v k. ú. Vysočany