Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 1207/159 v k. ú. Vysočany