Žádost o poskytnutí informací týkajících se reklamního zařízení „Kbelská“ na pozemku parcela č. 1981/1 v k. ú. Vysočany