Žádost o poskytnutí informací týkajících se pronájmu pozemků ÚMČ Praha 9, které slouží k umístění reklamních zařízení