Žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledu údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních