Žádost o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 158/1, 154/4, 1943/7 v. k.ú. Vysočany a na pozemcích parc. č. 3032, 3035, 3033, 3034 v k.ú. Libeň