Žádost o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 1406/3, 1406/1, 1406/2, 1406/9, 1406/8, 1404/3, 1406/74 až 1406/125 v k.ú. Vysočany