Žádost o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 1207/310, 1207/307, 1207/306, 1207/251, 1207/304, 1207/303, 1207/301, 1207/329, vše v k. ú. Vysočany