Žádost o poskytnutí informací týkajících se nemovitostí ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené MČ Praha 9