Žádost o poskytnutí informací týkajících se bytových a nebytových prostor včetně údajů o pohledávkách svěřených do správy MČ Praha 9